Přihláška

Členství v Oblastním sdružení Občanské demokratické strany Praha 1

Jak postupovat v případě zájmu o členství v ODS? 

Zájemce o vstup do ODS vyplní po prostudování Podmínek členství v ODS  Přihlášku a Registrační list, které odešle na adresu Oblastní kanceláře:

Oblastní sdružení ODS Praha 1, Haštalská 730/22, 110 00 Praha 1

Členem OS ODS Praha 1 se může stát pouze občan s trvalým pobytem na území MČ Praha 1.

 

                                                 Přihláška do Občanské demokratické strany - soubor Adobe PDF ke stažení